06:58 NAJAVA PROGRAMA
07:00 VTV DNEVNIK (R)
informativna emisija
07:30 MALI OGLASI
07:35 INFO KANAL
07:50 HRANA I VINO
dokumentarni program
08:15 YOGA I PILATES ZA SVAKI DAN
08:30 TV PRODAJA
08:45 INFO KANAL
08:52 MALI OGLASI
09:00 VEKERICA
jutarnji program VTV-a
10:00 VTV VIJESTI
informativna emisija
10:05 VEKERICA
jutarnji program VTV-a
11:00 TV PRODAJA
11:15 POPEVKE I ŠTIKLECI (R)
zabavna emisija
12:20 PRAVI SMJER (R)
mozaička emisija uz komentar za slušno oštećene osobe
12:55 TV RAZGLEDNICA
TV razglednica
13:00 VTV VIJESTI
informativna emisija
13:05 MALI OGLASI
13:15 TV PRODAJA
13:30 IZ VTV ARHIVE: VU SRCU TE NOSIM (R)
dokumentarna emisija
14:30 TV RAZGLEDNICA
TV razglednica
14:45 TV PRODAJA
15:00 VEKERICA (R)
jutarnji program VTV-a
16:00 VTV VIJESTI
informativna emisija
16:05 VEKERICA (R)
jutarnji program VTV-a
17:00 TV PRODAJA
17:15 FESTIVAL LETEĆIH GITARA
reportaža
18:00 ŽOGARIJA (R)
dječji sportski susreti
18:40 VTV DNEVNIK
informativna emisija
19:05 VREMENSKA PROGNOZA
19:06 IZ PROŠLOSTI
TV kalendar
19:15 ČOVJEK I BOG
dokumentarna emisija
19:45 TV PRODAJA
20:00 VTV VIJESTI
informativna emisija
20:10 TV ORDINACIJA
mozaička emisija uz komentar za slušno oštećene osobe
21:00 AUREA FEST POŽEGA
21:30 KAPITAL ZNANJA
poslovno-edukativna emisija
22:00 BUDIMO ZDRAVI
kontakt emisija
22:30 MALI OGLASI
22:32 VTV DNEVNIK (R)
informativna emisija
22:55 VREMENSKA PROGNOZA (R)
22:56 IZ PROŠLOSTI (R)
TV kalendar
23:03 MALI OGLASI
23:10 NERA (18)
astro show
01:15 INFO KANAL
02:00 VTV DNEVNIK (R)
informativna emisija
02:25 VREMENSKA PROGNOZA (R)
02:26 HRANA I VINO (R)
dokumentarni program
02:50 YOGA I PILATES ZA SVAKI DAN (R)
03:05 INFO KANAL